ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

ระบบเครือข่ายในธุรกิจขนาดเล็ก

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Networking
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:01:07 22/02/2013
  Page View (1192) แบ่งปัน

ระบบเครือข่ายมีประโยชน์ในธุรกิจทุกระดับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ร่วมกัน อาทิเช่น ไฟล์ พรินเตอร์ ซีดี หรือการใช้บริการทางคอมพิวเตอร์จากเครื่องแม่ข่าย (server) อาทิเช่น การใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆเช่น งานการเงินการบัญชี งานด้านบุคคล งานด้านารบริหารการผลิต งานด้านอินเตอร์เน็ต งานการจัดการแอนตี้ไวรัสแบบรวมศูนย์ และการสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์กลาง เป็นต้น

การเลือกอุปกรณ์และบริษัทที่น่าเชื่อถือในการทำระบบเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการมีปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ภายหลังเพราะองค์ธุรกิจขนาดเล็กโดยมากจะไม่มีพนักงานที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงที่สามารถบอกได้โดยง่ายว่ามีปัญหาจากฮาร์แวร์หรือซอฟต์แวร์ส่วนไหน

การเลือกอุปกรณ์ควรเลือกที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ และมีคนใช้เยอะ โดยส่วนตัวจะเลือกใช้ เซอร์เวอร์จาก HP สวิตซ์ (switch) จาก 3M เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองและป้องกันกระแสไฟฟ้าตกจาก APC สายเน็ตเวอร์คและหัว RJ45 จาก AMP ซอฟท์แวร์จากไมรโครซอฟท์ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้มีการรับประกันที่ยาวนานและอายุการใช้งานที่ยาวนานเช่นกัน และที่สำคัญเป็นอุปกรณ์ที่มีขายอยู่ทั่วไปทำให้เปรียบเทียบราคากันได้ง่าย

บริษัทที่จะมาทำการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควรจะเป็นบริษัทเดียวกันที่จะทำการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ด้วยเพื่อให้งานเป็นไปด้วยความราบรื่นผู้ใช้ไม่ต้องดูอะไรมากแค่รอให้ทุกอย่างใช้งานได้แล้วรับงานก็เพียงพอ (turn key) การเลือกบริษัทดังกล่าวต้องดูที่ผลงานในอดีต ความรู้ที่มี และที่สำคัญคือมีเวลาให้กับเราหลังการติดตั้ง บริษัทที่ใหญ่ทำงานเสร็จอาจจะไม่สนใจเราอีกต่อไปเพราะเราเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หลายๆธุรกิจขนาดเล็กที่เจอก็จะมีปัญหาหลังการขาย (after sales services) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการใช้งานในระยะแรกหรือความต้องการเพิ่มเติมในเวลาต่อมา เพราะเราเองก็ไม่มีบุคลากรโดยตรงและบริษัทที่ติดตั้งให้ก็ไม่ได้ให้ความสนใจซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน่าเบื่อหน่ายจนต้องเลิกใช้ไปในที่สุด

 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยประมาณ
1. เซอร์เวอร์ HP Proliant ML110 ราคา 50,000 บาท
2. ฮาร์ดดิสก์ 72 GB ราคา 28,000 บาท
หน้าที่ 2/2
ระบบเครือข่ายในธุรกิจขนาดเล็ก 18-Aug-11
3. อุปกรณ์ทำการสำรองข้อมูล DAT 24i ราคา 23,000 บาท
4. สวิตซ์ 16 ช่องเสียบ 10/100 Base-T ราคา 4,500 บาท
5. อุปกรณ์จ่ายไฟสำรอง 650 VA ราคา 6,000 บาท
6. สายเน็ตเวอร์ค AMP cat 5 230 เมตร/กล่อง ราคา 3,000 บาท
7. หัว RJ45 AMP 50 หัว ราคา 500 บาท
8. ค่าเดินสายเน็ตเวอร์คต่อจุด ราคา 300 บาท
9. ไมโครซอฟท์ Windows 2003 Server
10.ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ราคา 21,400 บาท
Windows 2003 Server
สร้างผู้ใช้ในระบบ
ติดตั้ง DHCP
ติดตั้งเน็ตเวอร์คในระบบเครือข่ายแบบอัตโนมัติในการรับ IP Address
จัดระบบการสำรองข้อมูล

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยประมาณ1. เซอร์เวอร์ HP Proliant ML110 ราคา 50,000 บาท2. ฮาร์ดดิสก์ 72 GB ราคา 28,000 บาทหน้าที่ 2/2ระบบเครือข่ายในธุรกิจขนาดเล็ก 18-Aug-113. อุปกรณ์ทำการสำรองข้อมูล DAT 24i ราคา 23,000 บาท4. สวิตซ์ 16 ช่องเสียบ 10/100 Base-T ราคา 4,500 บาท5. อุปกรณ์จ่ายไฟสำรอง 650 VA ราคา 6,000 บาท6. สายเน็ตเวอร์ค AMP cat 5 230 เมตร/กล่อง ราคา 3,000 บาท7. หัว RJ45 AMP 50 หัว ราคา 500 บาท8. ค่าเดินสายเน็ตเวอร์คต่อจุด ราคา 300 บาท9. ไมโครซอฟท์ Windows 2003 Server10.ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ราคา 21,400 บาทWindows 2003 Serverสร้างผู้ใช้ในระบบติดตั้ง DHCPติดตั้งเน็ตเวอร์คในระบบเครือข่ายแบบอัตโนมัติในการรับ IP Addressจัดระบบการสำรองข้อมูล

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)