ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

โปรแกรมแอนตี้ไวรัสทำงานอย่างไร

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Security
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:39:46 22/02/2013
  Page View (1653) แบ่งปัน

ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา คอมพิวเตอร์ไวรัสได้สร้างความน่าเบื่อหน่ายและทำความเสียหายกับวงการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ในสมัยแรกๆก็จะฝังตัวอยู่ใน Boot sector เช่น Stoned และปัจจุบันก็เป็นตัวหนอน เช่น W32/Mydoom.f@MM โดยมาพร้อมกับอีเมล์ เป็นต้น

คอมพิวเตอร์ไวรัส คือโปรแกรมที่สามารถทำงานได้โดยตัวมันเองโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้เรื่องเลย การทำงานจะก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เขียนโปรแกรมไวรัส โปรแกรมไวรัสโดยทั่วไปจะทำงานทันทีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือทำงานเมื่อวันเวลาเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ไวรัสสามารถที่ทำงานได้ตั้งแต่แสดงข้อความขึ้นมาที่หน้าจอ ลบไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์ เขียนคำสั่งใหม่ทับ BIOS รวมถึงการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานต่อไปได้

คนที่สร้างโปรแกรมไวรัสขึ้นมาจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ฉลาดและอยากที่จะลองความสามารถของตัวเอง ว่าสามารถที่จะทำการแทรกซึมเข้าไปในระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายได้หรือไม่ หรือเพื่อเผยแพร่สิ่งที่ตนเองมีความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง เป็นต้น หลายๆคนก็คิดว่าบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสก็มีการจ้างคนพวกนี้เหมือนกัน

ไวรัสปัจจุบันจะมากับอีเมล์เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะ Outlook Express อีกรูปแบบในการติดไวรัสคือ Macro ที่มากับเอกสารของ Microsoft word และ Excel ไวรัสพวกนี้จะหาทางที่จะแพร่ได้มากและทำงานให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้รวมทั้งหาเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานเพื่อให้การกระจายไวรัสเป็นไปทั้งเครือข่าย ท้ายที่สุดก็สามารถติดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในแผ่นดิสก์หรือ Thumb ไดร์ฟ

ทางเลี่ยงที่ดีที่สุดคือไม่ไปเปิดไฟล์ที่มากับอีเมล์ของคนที่เรารู้จักหรือมีชื่อแปลกๆ ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสและกำหนดว่าให้ตรวจสอบทุกไฟล์ที่เข้ามาใหม่ อัพเดทโปรแกรมและ Signature ตัวใหม่ๆมาเสมอ โปรแกรมแอนตี้ไวรัสมีหลายค่ายสามารถตรวจสอบได้ที่ gordano.com sophos.com grisoft.com trend.com mcafee.com symantec.com เป็นต้น

โปรแกรมแอนตี้ไวรัสในอดีตจะเป็นแบบ Exact detection หมายความว่าไวรัสในอดีตถึงปัจจุบันได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่เรียกว่า Fingerprints ดังนั้นถ้าเจอตัวใหม่ๆก็จะไม่สามารถป้องกันได้ แต่ปัจจุบันใช้เทคนิคใหม่ที่เรียกว่า Heuristics คือการทำให้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสฉลาดขึ้นในการที่จะเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของไวรัสตัวใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องทำการอัพเดทฐานข้อมูลโดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมของไวรัสที่เคยรู้จักก่อนหน้านี้เป็นตัวกำหนด แม้ว่าจะไม่มีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสใดๆในท้องตลาดที่สามารถที่จะป้องกันไวรัสตัวใหม่ๆได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องอัพเดทฐานข้อมูล แต่การป้องกันไวรัสแบบ Heuristics มีส่วนช่วยป้องกันไวรัสตัวใหม่ๆได้มากเช่นกัน ตัวอย่างไวรัสที่ถูกค้นพบก่อนที่จะมีการอัพเดทฐานข้อมูลเสร็จอาทิเช่น Win32/Swen.A Win32/Sircam.A Win32/Sobig.B เป็นต้น

 

Heuristics คือการใช้เทคนิคของ Problem-Solving ในการหาวิธีที่ดีที่สุดในหลายๆวิธีที่ค้นพบเพื่อใช้เป็นขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขปัญหา ทำลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสามารถแก้ไขปัญหาได้
หน้าที่ 2/2
โปรแกรมแอนตีไ้ วรัสทำงานอยา่ งไร 18-Aug-11
ในช่วงแรกผมเห็นว่าเรามีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของไทยเราเองดีๆที่นิยมกันมากคือ RTkill ที่เขียนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตใช้งานได้ดีมากไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไม่หยุดพัฒนา เราน่าที่คิดลองพัฒนากันใหม่เราต้องมองในเชิงธุรกิจเพื่อที่จะได้มีแรงงานและแรงเงินในการพัฒนาต่อไป น่าเสียดายมาก

Heuristics คือการใช้เทคนิคของ Problem-Solving ในการหาวิธีที่ดีที่สุดในหลายๆวิธีที่ค้นพบเพื่อใช้เป็นขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขปัญหา ทำลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสามารถแก้ไขปัญหาได้หน้าที่ 2/2โปรแกรมแอนตีไ้ วรัสทำงานอยา่ งไร 18-Aug-11ในช่วงแรกผมเห็นว่าเรามีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของไทยเราเองดีๆที่นิยมกันมากคือ RTkill ที่เขียนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตใช้งานได้ดีมากไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไม่หยุดพัฒนา เราน่าที่คิดลองพัฒนากันใหม่เราต้องมองในเชิงธุรกิจเพื่อที่จะได้มีแรงงานและแรงเงินในการพัฒนาต่อไป น่าเสียดายมาก

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)