ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

อินเดียคู่แข่งที่ไม่สามารถแข่งขันได้

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Informa
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:37:10 22/02/2013
  Page View (2119) แบ่งปัน

 

ประเทศทางยุโรปหรือทางอเมริกาได้มาลงทุนในประเทศทางแถบเอเชียกันมากในช่วง 20-30
ปีที่ผ่านมาทำให้เรารุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาล ผันตัวเองจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม
ด้วยเหตุผลเดียวครับแรงงานถูกไม่ใช่เพราะเค้ารักเราหรือเราเก่งกาจมาจากไหน ผมรู้สึกยอมรับได้กับเหตุการณ์นี้
และการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ แม้ว่าเราไม่ได้ฉวยโอกาสที่จะเรียนรู้จากผู้ที่มาลงทุนในด้านการจัดการ
หรือการผลิตก็ตาม (บางกรณีเค้าก็ปกปิด เป็นความลับ) แต่ที่เห็นๆคือพวกเรามีงานทำเรามีอำนาจซื้อมากขึ้นเพื่อ
ไปซื้อของต่างชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น มอเตอร์ไชต์ รถยนต์ มือถือ เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ได้
ทำให้ประเทืองปัญญา รังแต่มีแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และเศษของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ทิ้งอยู่ในเมืองไทย
แถมยังไม่รู้จักวิธีการแยกของดีของเสียออกจากกัน เพื่อที่จะเอาของดีมาใช้ได้อีก ให้คนที่เค้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์
นักบริหาร นักการอุตสาหกรรม และนักการเมือง เค้าแก่ปัญหาดีกว่า ผมขอกลับมาที่เรื่องของเราต่อครับ

ประเทศทางยุโรปหรือทางอเมริกาได้มาลงทุนในประเทศทางแถบเอเชียกันมากในช่วง 20-30ปีที่ผ่านมาทำให้เรารุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาล ผันตัวเองจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลเดียวครับแรงงานถูกไม่ใช่เพราะเค้ารักเราหรือเราเก่งกาจมาจากไหน ผมรู้สึกยอมรับได้กับเหตุการณ์นี้และการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ แม้ว่าเราไม่ได้ฉวยโอกาสที่จะเรียนรู้จากผู้ที่มาลงทุนในด้านการจัดการหรือการผลิตก็ตาม (บางกรณีเค้าก็ปกปิด เป็นความลับ) แต่ที่เห็นๆคือพวกเรามีงานทำเรามีอำนาจซื้อมากขึ้นเพื่อไปซื้อของต่างชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น มอเตอร์ไชต์ รถยนต์ มือถือ เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ประเทืองปัญญา รังแต่มีแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และเศษของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ทิ้งอยู่ในเมืองไทยแถมยังไม่รู้จักวิธีการแยกของดีของเสียออกจากกัน เพื่อที่จะเอาของดีมาใช้ได้อีก ให้คนที่เค้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักบริหาร นักการอุตสาหกรรม และนักการเมือง เค้าแก่ปัญหาดีกว่า ผมขอกลับมาที่เรื่องของเราต่อครับ

เมื่อ 20 ปีที่แล้วผมทราบมาว่าคนต่อโทรศัพท์ทางไกลข้ามทวีปจากสหรัฐไปประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็น

US Sprint MCI AT&T ไม่ได้ให้บริการที่สหรัฐเพราะค่าแรงแพง เค้าไปเปิดศูนย์บริการที่เกาะตาฮิติ

ยังคงรับได้ครับอยู่ใกล้ๆกันแต่ค่าแรงถูก แถมพูดภาษาอังกฤษดีด้วย โดยที่คนเหล่านั้นเป็นคนของบริษัทเอง

ผมได้ยินมาอีกเช่นกันเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาตามกระแสของความนิยมเรื่อง Outsourcing ว่า Microsoft

ที่อเมริกาตอบปัญหาทางเทคนิคหรือให้ความช่วยเหลือลุกค้า โดยทำการ Outsource ให้กับ HP ก็หมายความว่าเรา

ไม่ได้คุยกับคนของ Microsoft เราคุยกับคนของ HP ที่ทำงานให้ Microsoft ผมก็ยังรู้สึกรับได้อยู่เพราะ

มันยังอยู่ในอเมริกา ต้นทุนในการดำเนินทางธุรกิจก็สูงกว่าในเอเชียแน่นอน

ประมาณปี 2540 ผมได้รับการบอกเล่าว่าu3606 .?้าต้องการคนเขียนโปรแกรม SAP มือดีสามารถเอามาจาก

ที่อินเดียได้ราคาถูกมาก แต่ผมไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าถ้าเขียนโปรแกรมมาจากที่อินเดียกว่าจะจบสักหนึ่งโปรแกรม

คงจะนานน่าดู ยกเว้นกรณีของบริษัทใหญ่ที่มีการออกโปรแกรม Specification ที่แน่นอนกว่า 90%

โดยที่มีการแก้ไขที่น้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามก็มีการแก้เกมส์กันคือการขออนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาทำงาน ซึ่ง

Project manager บางคนทำเพื่อเป็นการลดต้นทุนของโครงการ แต่ผมเห็นว่าเป็นการทำลายนักโปรแกรมเมอร์

ไทยอย่างสิ้นเชิง อย่างว่าละครับคนที่คิดอย่างงี้ได้และลงมือทำก็คือพวกฝรั่งละครับ

 

 

โดยส่วนตัวยอมรับความเก่งของคนอินเดียในเรื่องคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก ในยุคของผมพวกนี้จะ
พูดรัวจนไม่รู้เรื่องเมื่อผนวกกับความรู้ภาษาอังกฤษที่ตํ่าต้อยของผมทำให้ยุ่งยากเป็นทวีคูณ พวกนี้ในยุคของผม
รู้จักคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้งาน ส่งการบ้านโปรแกรมบนกระดาษในขณะที่ของเรายังได้มี
หน้าที่ 2/2
อินเดียคู่แข่งที่ไม่สามารถแข่งขันได้ 18-Aug-11
โอกาสใช้บัตรเจาะและส่งงานไป Run ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่จุฬา Compile error ได้แค่ 3 คร ?ั?้งในการบ้านหนึ่งครั้ง
ผมเลยเรียกพวกนี้ว่าเก่งทำ Lab แห้ง แต่ปัจจุบันความพยายามของพวกโปรแกรมเมอร์และวิศวกรระบบคอมพิว
เตอร์เหล่านี้ได้ทำให้วงการคอมพิวเตอร์สั่นสะเทือนเป็นอย่างมาก อันเนื่องจากมีการศึกษาดี ค่าแรงถูก
แถมเก่งอีกด้วย จะเห็นได้ว่าหลายๆบริษัทได้ย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมของตัวเองจาก Silicon
Valley ไปอยู่ที่ Bangalore เป็นจำนวนมากกว่า 50 บริษัท อาทิเช่น Oracle Microsoft SAP เป็นต้น
อยากทราบใช่ไหมครับว่าค่าแรงถูกมันถูกอย่างไร มีการเปรียบเทียบว่าถูกกว่าค่าจ้างที่ยุโรปกว่า 1 ใน 7
ผมไม่ทราบเรื่องอัตราค่าจ้าที่ยุโรปหรืออเมริกาหรอก

โดยส่วนตัวยอมรับความเก่งของคนอินเดียในเรื่องคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก ในยุคของผมพวกนี้จะพูดรัวจนไม่รู้เรื่องเมื่อผนวกกับความรู้ภาษาอังกฤษที่ตํ่าต้อยของผมทำให้ยุ่งยากเป็นทวีคูณ พวกนี้ในยุคของผมรู้จักคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้งาน ส่งการบ้านโปรแกรมบนกระดาษในขณะที่ของเรายังได้มีหน้าที่ 2/2อินเดียคู่แข่งที่ไม่สามารถแข่งขันได้ 18-Aug-11โอกาสใช้บัตรเจาะและส่งงานไป Run ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่จุฬา Compile error ได้แค่ 3 คร ?ั?้งในการบ้านหนึ่งครั้งผมเลยเรียกพวกนี้ว่าเก่งทำ Lab แห้ง แต่ปัจจุบันความพยายามของพวกโปรแกรมเมอร์และวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ทำให้วงการคอมพิวเตอร์สั่นสะเทือนเป็นอย่างมาก อันเนื่องจากมีการศึกษาดี ค่าแรงถูกแถมเก่งอีกด้วย จะเห็นได้ว่าหลายๆบริษัทได้ย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมของตัวเองจาก SiliconValley ไปอยู่ที่ Bangalore เป็นจำนวนมากกว่า 50 บริษัท อาทิเช่น Oracle Microsoft SAP เป็นต้นอยากทราบใช่ไหมครับว่าค่าแรงถูกมันถูกอย่างไร มีการเปรียบเทียบว่าถูกกว่าค่าจ้างที่ยุโรปกว่า 1 ใน 7ผมไม่ทราบเรื่องอัตราค่าจ้าที่ยุโรปหรืออเมริกาหรอก

กรณีศึกษาของบริษัท Infosys เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ก่อตั้งโดยคนอินเดีย 7 คนที่เป็นวิศวกรระบบ

เงินจดทะเบียนบริษัทเริ่มแรก 13,580 บาท ( 200 Pound sterling) ในปี พ.ศ. 2524 และในปี 2542 มีรายได้ถึง 4,000

ล้านบาทครับ

สรุปอยากจะบอกว่ามันถูก ที่เราอยากจะเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาโปรแกรมในย่านนี้ต้องปรับระบบการ

ศึกษา วิธีคิดแบบสบายๆคือไทยแท้ และการเป็นนักต่อสู้แบบ บรรพบุรุษของไทย การต่อสู้สงครามทางเศรษฐ

กิจมันรุนแรงและโหดร้ายมากครับ ถ้าเราไม่มีจุดที่ให้คนต่างชาติ มาลงทุนในไทยนอกจากด้านแรงงานแล้ว

เราคงจะได้เจอฟองสบู่ รu3629 .บสองแน่ครับ รอบแรกล้มตายระเนระนาดไม่เห็นมีใครสักเท่าไรที่กลับมาสู่ความมั่งคั่งในแง่บุคคลก็ยังคงว่างงานหรือถูกบีบเรื่องค่าจ้าง ในแง่บริษัทก็เป็นบริษัทที่อยู้ในกลุ่มพวก Prohibition เป็นแถว

ถ้ารัฐบาลกระสุนหมดเมื่อไรก็หนาวละครับ

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)