ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

ความปลอดภัยด้านITกับธุรกิจSME

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Security
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:20:58 22/02/2013
  Page View (1172) แบ่งปัน

 

ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง (SME) ทั้งหลายมีการใช้คอมพิวเตอร์ไม่มากก็น้อยในการควบคุม
สต๊อกสินค้า บันทึกข้อมูลบัญชี จนกระทั่งออกใบส่งของและใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
ไมโครซอฟท์ อาทิเช่น Windows95 Windows98 Windows200 MS Excel หรือ MS Word เป็นต้น
เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและสามารถใช้ได้ง่าย เวลาติดขัดมีปัญหาก็สามารถหาคำตอบได้ง่ายเนื่องจากมีคนใช้กันเยอะ

ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง (SME) ทั้งหลายมีการใช้คอมพิวเตอร์ไม่มากก็น้อยในการควบคุมสต๊อกสินค้า บันทึกข้อมูลบัญชี จนกระทั่งออกใบส่งของและใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ อาทิเช่น Windows95 Windows98 Windows200 MS Excel หรือ MS Word เป็นต้นเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและสามารถใช้ได้ง่าย เวลาติดขัดมีปัญหาก็สามารถหาคำตอบได้ง่ายเนื่องจากมีคนใช้กันเยอะ

เนื่องจากไมโครซอฟต์คือเป้าหมายหลักจากพวกแฮกเกอร์ (Hacker) โดยเฉพาะในปีนี้ไมโครซอฟท์

ได้ออกโปรแกรมในการแก้ไขข้อผิดผลาด (Patch) ไม่ตํ่ากว่า 6 ครั้ง เพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่ติดคอมพิวเตอร์ไวรัส

(Computer virus) มาจากการใช้อินเตอร์เน็ตและการใช้ Laptop ในการทำงานที่บ้านและติดต่อมาที่ระบบหลัก

ที่บริษัท โดยมากถูกโจมตีทาง IP Address ที่ไม่มีการป้องกัน แม้ว่าเป้าหมายที่ของแฮกเกอร์จะเป็นคอมพิวเตอร ?

Server แต่เนื่องจากมีการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop) และ Laptop กันมาก

ที่ผ่านมาธุรกิจ SME ประสบปัญหาอย่างมากจากคอมพิวเตอร์ไวรัส เนื่องจากขาดระบบความปลอดภัย

ที่ดีพอ ขาดบุคคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีมากขึ้นในองค์กร แต่ก็ไม่สามารถ

ที่จะจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้อันสืบเนื่องมาจากความรู้และค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ไฟล์วอร์ (Firewall)

ซอฟต์แวร์ป้องกันการบุกรุก (Intrusion detection) ซอฟต์แวร์ป้องกันคอมพิวเตอร์ไวรัส (Anti-virus blocking)

การวิเคราะห์จุดอ่อนในองค์กร (Vulnerability analysis) เป็นต้น

วิธีที่ธุรกิจ SME สามารถที่จะทำได้ในทันทีคือการทำและจัดการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย

อาทิเช่นออกเอกสารในกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ วิธีการใช้อินเตอร์เน็ต วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ การอบรม

และการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลในองค์กร บทลงโทษในการละเมิดระเบียบบริษัทที่กำหนดขึ้นมา

นอกจากนี้ให้มีการวางแผนในการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันคอมพิวเตอร์ไวรัสและการปรับปรุงข้อมูลไวรัสใหม่ๆ

สมํ่าเสมอในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกๆเครื่อง และถ้าจำเป็นอาจจะต้องติดต่อผู้ที่มีความรู้ ในการจัดระบบ

คอมพิวเตอร์ในองค์กรเพื่อมาให้คำปรึกษา

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)