ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

SAP Implementer

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   SAP
  ลงข้อมูลเมื่อ 13:26:47 22/02/2013
  Page View (2557) แบ่งปัน

 

การคัดเลือกบริษัทที่จะมา Implement SAP มันเป็นอะไรที่ตัดสินใจได้ยากพอสมควร
ผมอยากให้ข้อคิดที่สามารถใช้ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

การคัดเลือกบริษัทที่จะมา Implement SAP มันเป็นอะไรที่ตัดสินใจได้ยากพอสมควรผมอยากให้ข้อคิดที่สามารถใช้ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อมูลของบริษัท สามารถบอกได้ว่าบริษัทนี้ตั้งมานานแล้วหรือยัง หรือเป็นพวกบริษัทเฉพาะกิจ

ที่ตั้งขึ้นเมื่อตอนที่เศรษฐิกิจดีหรือตอนช่วงตื่นตระหนกกับปี 2000 ซึ่งตอนนั้นงานมีเยอะ ไม่มีแนวทาง

ที่แน่นอนในการพัฒนาบริษัทและบุคคลากรไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ SAP ที่ออกมาใหม่ๆ อีกกรณีคือ

พวกที่เคยทำอยู่ที่ SAP หรือบริษัทที่ปรึกษาและออกมาตั้งบริษัทกันเอง และหากินจากความรู้เก่าพวก นี้ยิ่ง

จะน่ากลัวเป็นพิเศษ

ลักษณะการบริหารงานของบริษัท บริษัทที่เราจะเลือกเข้ามาต้องมีแนวทางที่แน่นนอนว่าจะไปกับ SAP

ในเมื่อ SAP ออกผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเค้าต้องให้บุคลากรของเค้าเรียนรู้เช่นกัน สามารถทำงานทั้งภายในหรือ

ภายนอกประเทศได้ มีการรวมกลุ่มกับบริษัทที่ปรึกษาในภูมิภาคนี้เพื่อเป็นการดึงตัว ผู้ที่มีความชำนาญในเรื่อง

ต่างๆเข้ามาเมื่อเราร้องขอ

บุคลากรของบริษัทมีความจำเป็นที่ต้องมีทีมงานที่มีความรู้ในโมดุลที่คุณกำลังจะ Implement

อาทิเช่นคุณกำลังทำ HR โมดุลคุณไม่ต้องการคนมา Configure SAP ให้คุณเท่านั้นคุณต้องการคนที่มาเสนอรูปแบบ

ใหม่ๆในการบริหารงานบุคคล ดังนั้นเราต้องเลือกคนที่เคยทำ HR หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน HR หรือเคย

เห็นระบบงานของ HR มาจากหลายๆที่ จำนวนของบุคลากรก็มีความสำคัญเพราะในช่วงของการทำโปรเจค

จะได้ไม่เป็นระวิง และเมื่อจบโปรเจคแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือ ผลปรากฎว่าไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ

กับคุณได้เพราะทุกคนไปลงโปรเจคใหม่หมด มีบุคลากรที่มีความหลากหลายมากกว่า 1 คนในแต่ละโมดุล

สามารถพูดภาษาต่างชาติได้อย่างน้อยก็ภาษาอักกฤษ เป็นต้น

บุคลากรที่จะมาลงโปรเจค ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพไม่ใช่มาเสนอข้อมูลบุคลากรก็กลุ่มนึง

ซึ่งดูแล้วมีแต่คนเก่ง แต่มาลงโปรเจคเอาเด็กจบใหม่มาเป็นต้น โปรเจคแมนเนเจอร์ก็ควรเป็นคนที่ จะต้อง

คุยกับโปรเจคแมนเนเจอร์ของบริษัทเราได้ ดังนั้นเมื่อเราจ่ายเงินแล้วเราก็ต้องเลือกคนที่จะมาทำงาน กับเราได้

ผมขอเน้นว่าโปรเจคแมนเนเจอร์ของบริษัทที่ปรึกษามีความสำคัญมาก ไม่เพียงแต่ต้องมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ของ SAP เค้าต้องเป็นนักจัu3604 .การโครงการ และต้องมีจริยธรรม เพราะผมเห็นโปรเจคแมเนเจอร์บางคน

ขาดจริยธรรม บอกปัดทุกอย่างกับลูกค้า ไม่รับผิดชอบกับปัญหา ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา เราต้องพึ่งเค้ามาก

โดยเฉพาะเมื่อเริ่มการทำ Implement ครั้งแรก

 

 

 

 

โปรเจคในอดีต จำเป็นต้องทราบว่าบริษัทที่ปรึกษาไปทำโปรเจคที่บริษัทลูกค้าที่ไหนบ้าง และขอเน้น
ด้วยว่าโมดุลไหน เค้าอาจไปทำให้บริษัทแห่งหนึ่งเกี่ยวกับ PM ประสบความสำเร็จอย่างมาก ใช่ว่าเค้าจะมาทำ HR
ของคุณได้สำเร็จเป็นต้น โทรไปคุยกับโปรเจคแมนเนเจอร์ที่บริษัทที่ปรึกษาอ้างถึงว่าจริงตามอ้างหรือเปล่า
หาข้อมูลในทางลึกจากคนที่ใช้ SAP ในบริษัทนั้นว่าจริงตามที่โปรเจคแมนเนเจอร์บริษัทนั้นพูดหรือเปล่า
หน้าที่ 2/2
SAP Implementer 18-Aug-11
เพราะว่ามีเยอะครับที่เมื่อโทรไปบอกว่าดีเพราะกลัวเสียหน้าตัวเองเสียหน้าบริษัท แต่คนทำงานกระอัก
และไม่สามารถทำตามความต้องการของบริษัทได้อย่างแท้จริงโดยง่ายหรือไม่ได้เลย

โปรเจคในอดีต จำเป็นต้องทราบว่าบริษัทที่ปรึกษาไปทำโปรเจคที่บริษัทลูกค้าที่ไหนบ้าง และขอเน้นด้วยว่าโมดุลไหน เค้าอาจไปทำให้บริษัทแห่งหนึ่งเกี่ยวกับ PM ประสบความสำเร็จอย่างมาก ใช่ว่าเค้าจะมาทำ HRของคุณได้สำเร็จเป็นต้น โทรไปคุยกับโปรเจคแมนเนเจอร์ที่บริษัทที่ปรึกษาอ้างถึงว่าจริงตามอ้างหรือเปล่าหาข้อมูลในทางลึกจากคนที่ใช้ SAP ในบริษัทนั้นว่าจริงตามที่โปรเจคแมนเนเจอร์บริษัทนั้นพูดหรือเปล่า SAP Implementer 18-Aug-11เพราะว่ามีเยอะครับที่เมื่อโทรไปบอกว่าดีเพราะกลัวเสียหน้าตัวเองเสียหน้าบริษัท แต่คนทำงานกระอักและไม่สามารถทำตามความต้องการของบริษัทได้อย่างแท้จริงโดยง่ายหรือไม่ได้เลย

คนไทย เลือกบริษัทที่ปรึกษาของคนไทยและที่ปรึกษาคนไทยดีกว่าคุยกันรู้เรื่อง ใจถึงใจ เข้าใจกัน

ในวัฒนธรรมองค์กรและส่วนตัว คนไทยเก่ง SAP เยอะแยะ และพูดภาษาอังกฤษได้ไม่อายฝรั่งได้อีก

บริษัทต่างชาติเอาเข้ามารังแต่จะเสียกับเสียในระยะยาว ค่าใช้จ่ายในโปรเจคต้องสูงเเพราะเค้าต้องรวมค่าเรือบิน

ที่พัก กินอยู่ ภาษีก็หักไม่ได้ ไม่รู้จักระบบภาษีแบบไทยๆ ไม่รู้จักสรรพากรที่รักของเรา วันหน้าคุณอยากจะแก้ไข

Configure ก็มีปัญหาไม่รู้จะตามตัวได้ที่ไหน คุยโทรศัพท์ก็แพง อะไรอีกร้อยแปด

อย่าเชื่อในสิ่งที่เค้าเล่ามา การตลาดที่ดีคือต้องขายให้ได้แต่ไม่ไม่ได้รับประกัน ว่าบริษัทของเราจะได้

บริษัทที่ปรึกษาที่ดี ดังนั้นต้องทำการบ้านเยอะเงินไม่ใช่น้อยในการ Implement SAP ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ค่า

Implement ไม่หนี 25-30 ล้านแน่ครับ ตอนนี้ตลาดเป็นของผู้ซื้อครับคุยเรื่องราคากับบริษัทที่ปรึกษาได้มาก

เพราะบริษัทที่ปรึกษาก็กดค่าตัวของลูกจ้างอยู่แล้ว และอาจจะต้องมีลูกจ้างที่อพยพมาจากสหรัฐ ในเร็วๆนี้ก็ได้

เพราะสหรัฐไม่น่าอยู่เหมือนก่อนแล้ว ขอให้โชคดี

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)