อัพเดทความเคลื่อนไหวล่าสุด สำหรับ ชาว IT for SME

ก า ร ทำ Sc a n d i s k ใ ห้ ร ว ด เ ร็ ว ทั น ใ จ
เขียนเมื่อ5 ปีที่แล้วอ่าน3761
ม า รู้ จั ก F i r e w a l l ส่ ว น ตั ว กั น เ ถ อ ะ
เขียนเมื่อ5 ปีที่แล้วอ่าน3647
เคล็ดลับและไม่ลับที่ดีใน Windows 7
เขียนเมื่อ5 ปีที่แล้วอ่าน3556
เปิดใช้งานคอมฯ ความเร็วสูงด้วย ReadyBoost
เขียนเมื่อ5 ปีที่แล้วอ่าน3209
NTLDR is missing
เขียนเมื่อ5 ปีที่แล้วอ่าน3140
กู้คืน / สำรอง บุ๊คมาร์คของ Firefox
เขียนเมื่อ5 ปีที่แล้วอ่าน3101
อันตรายจากการใช้ Copy+Paste
เขียนเมื่อ5 ปีที่แล้วอ่าน3587

ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Raster และ Vector
เขียนเมื่อ7 ปีที่แล้ว อ่าน 30096
เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
เขียนเมื่อ8 ปีที่แล้ว อ่าน 26781
AutoCAD คืออะไร
เขียนเมื่อ8 ปีที่แล้ว อ่าน 19937
vector graphics
เขียนเมื่อ8 ปีที่แล้ว อ่าน 19213
ใบไม้เทียมสังเคราะห์"พลังงานไฟฟ้า"
เขียนเมื่อ5 ปีที่แล้ว อ่าน2807
แนะนำ Windows Vista Business Edition
เขียนเมื่อ8 ปีที่แล้ว อ่าน1875
การเคลียร์ข้อมูลตัวเครื่อง Blackberry
เขียนเมื่อ8 ปีที่แล้ว อ่าน2332

การแบ่งปันบน Facebook

แสดงการแบ่งปันกิจกรรมต่าง ๆ บน facebook

องค์ความรู้ด้าน IT ที่แบ่งแยกย่อยตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ข่าวสาร จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการในโครงการ ECIT รุ่นที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall
โครงการ e-Supply Chain ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557
ECIT KICK OFF DAY 2014
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.30 น. ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรม สวิสโอเต็ล เลจ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) ประจำปี 2557
2014-08-21
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการในโครงการ ECIT รุ่นที่ 6
2014-05-26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

ฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการ ECIT รุ่นที่ 5 และ Business Matching
2014-05-20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

โครงการ e-Supply Chain ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557

องค์ความรู้ด้าน IT

แบ่งแยกตามประเภทองค์ความรู้

Communications (129)

การทำงานของ Intranet และ Internet ใช้หลักการเดียวกันก็คือการดึงข้อมูลเพื่อมาแสดงผล อธิบายเป็นภาษาพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ สมมติถ้าเราเข้าเว็บใดเว็บนึงเช่น การชมหน้าweb dek-d.com ผ่าน ie browser เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะทำการ
DSL ย่อมาจาก Digital Subscriber Line หมายถึงเทคโนโลยีโมเด็ม ที่ใช้คู่สายทองแดงธรรมดา ปรับให้กลายเป็นสื่อสัญญาณดิจิตอลความเร็วสูง โดยมีการเข้ารหัสสัญญาณข้อมูล (Modulation) ในย่านความถี่ที่สูงกว่าการใช้งานโทรศัพท์โดยทั่วไป ทำให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ในขณะที่ใช้งานโทรศัพท์
การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) ผ่านสาย (Fixed Line) มีความรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานระบบ อินเตอร์เนต (Internet) ที่มีความต้องการใช้งานเพิ่มมากสูงขึ้นทุกวัน ในอดีตการใช้งาน อินเตอร์เนต (Internet Access) โดยส่วนมากจะใช้คอมพิวเตอร์ต่อผ่านสายโทรศัพท์บ้าน (Fixed Line) และใช้ โมเด็ม โทรเรียกเข้าศูนย์ผู้ให้บริการ อินเตอร์เนต (Internet Service Provider: ISP) และคิดค่าบริการเป็นชั่วโมงหรือเป็นรายเดือน
Security Service : โดยในส่วนนี้จะทำให้การทำงานของระบบ VPN มีความเป็นส่วนตัวหรือ Private ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยมีด้วยกันหลายรูปแบบ คือ Authentication : เป็นรูปแบบของระบบความปลอดภัยที่เป็น การยืนยันผู้ใช้งานหรือยืนยันข้อมูลที่มีการรับส่งว่ามาจากด้านที่ได้รับอนุญาตอย่างแท้จริง เช่น ต้องให้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใส่ชื่อและรหัสผ่านก่อนการใช้งานต่อไป
EDI (Electronic Data Interchange) คือ ระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เกิดการถ่ายโอนแบบอิเล็คทรอนิคส์สำหรับงานเอกสารที่ใช้เป็นประจำ (Routine Document)ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ใบสั่งซื้อ ใบปล่อยสินค้า ใบยืนยันการซื้อขายระหว่างคู่ค้า

Data Management & Analysis (126)

รวมมิตรสถิติที่สะท้อนว่า Social Media คือหัวใจหลักของการตลาดยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง โดยบริษัทกลุ่มตัวอย่าง 63% ยกให้ Social Media เป็นตัวช่วยให้การตลาดของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เว็บไซต์ Bestedsites ได้รวบรวมสถิติบนโลกอินเตอร์เน็ตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำธุรกิจออนไลน์ได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลที่มีความจำเป็นในองค์กร
จากผลการสำรวจพบว่าความนิยมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หน้าจอใหญ่ในตระกูล "แท็บเล็ต" ทั่วโลก ก่อให้เกิดกระแสการใช้งานเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารหน้าจอใหญ่สูงกว่าการใช้สมาร์ทโฟนถึง 10 เท่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
CRM PRM Data Warehouse กับ Data Mining ต่างกันอย่างไร? เป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

Development & Integration (73)

Jar (ava Archieve) หมายถึง ที่เก็บเอกสาร เป็นแฟ้มที่มีสกุลเป็น .jar สามารถเก็บแฟ้มต่าง ๆ ได้เหมือนกับแฟ้ม .zip แต่ผู้พัฒนาสามารถเรียกใช้โปรแกรมภายในแฟ้ม .jar ได้ทันที โดยไม่ต้องแตกแฟ้มออกมาก่อน แล้วจึงเรียกใช้เหมือนกับแฟ้ม .zip
(C#) ASP.NET Code-Behind Style เป็นการเขียนแยกระหว่าง Design ที่เป็น HTML Tag กับในส่วนของ Code ที่เป็น VB หรือ C# ไว้คนล่ะส่วน เช่น Page.aspx (Design) ส่วนของ Code จะเป็น Page.aspx.vb (VB.NET) หรือ Page.aspx.cs (C#) Tool ที่ใช้พัฒนาในรูปแบบของ Code Behind ได้แก่ Visual Studio .NET 2003 (Framework 1.1) หรือ Visual Studio 2005 (Framework 2.0) และ Visual Studio 2008 (Framework 3.5)
Object เป็นความสามารถที่สำคัญอย่างหนึ่งของ JavaScript เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของเรื่องเลยเชียวนะ หน้านี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับ Object ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ด้วยสังคมข้อมูลเพื่อต่อความเร็วในการประมวลผลและความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศหลาย บริษัท เริ่มเห็นการแนะนำโปรแกรมใหม่และระบบในเวลาเดียวกันได้อย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมเก่าและการลงทุนของ บริษัท ระบบไม่อาจทั้งหมดถูกยกเลิกหรือ แทนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ บริษัท หมายถึงสำคัญ แต่เป็นโปรแกรมเก่าและสถาปัตยกรรมระบบที่ใช้กับระบบใหม่และแตกต่างใหญ่มีเพื่อให้โปรแกรมเหล่านี้มักจะถูกรวมเข้ากับระบบใหม่ไม่ง่ายนี้เป็นเป้าหมายที่ความต้องการของโปรแกรมนี้รวมองค์กรภายใต้ต่างๆ เทคโนโลยีมีการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
ความเรียบง่ายหมายถึงการใช้จำนวน pixel ตามที่ต้องใช้เพื่อให้สื่อสารสิ่งที่ต้องการให้ได้และในการสื่อสารนั้นก็ประกอบไปด้วย ข้อมูลหลัก hard data และ เนื้อหาที่ซ่อนอยู่ soft information

Enterprise Back Office (106)

Focus ทำเฉพาะสิ่งที่บริษัททำได้ดีที่สุด การทำธุรกิจหลายประเภทที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกัน ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง ในสภาวะปัจจุบันหลายธุรกิจมียอดขายลดลง กำไรน้อยหรือขาดทุนอยู่ นักธุรกิจจึงจำเป็นต้องลดขนาดของธุรกิจและเลือกทำเฉพาะธุรกิจที่บริษัททำได้ ดีที่สุด โดยพิจารณาถึงความถนัดความสามารถในการแข่งขัน และแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก
เกมส์แมวไล่จับหนูระหว่างผู้ดำเนินการด้านไอที อาชญากรและนักเจาะระบบหรือแฮกเกอร์ ทวีจำนวนมากขึ้นเนื่องจากจำนวนของการก่อกวนระบบเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ตรงชั้นที่อยู่บนสุดของขบวนการรับส่งข้อมูล
ท่านเคยนึกบ้างหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดที่ทำให้คนบางคนยอมเปิดกระเป๋าสตางค์จ่ายเงิน ซื้อสินค้าหรือบริการ และเพราะเหตุใดที่ทำให้คนบางคนเดินออกจากร้านไปแบบไม่มีวันกลับมาอีก
การบริหารกระบวนการกระตุ้นการขาย (Campaign Management)

Graphics (90)

หนังหรือภาพ 3 มิติ ทำงานอย่างไร ?
vector graphics เป็นการสร้างภาพดิจิตอล ผ่านชุดของประโยคคำสั่ง ทางคณิตศาสตร์ที่วางเส้น และรูปร่างเป็นภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ในทางฟิสิกส์ vector เป็นการแสดงปริมาณ และทิศทางในเวลาเดียวกัน
ในการทำอนิเมชั่นให้ภาพดูเหมือนจริงจะต้องรู้แนวทางการทำงานของโปรแกรม และรู้หลักการทำงานของโปรแกรม

ได้เอาแบนเนอร์มาติดเว็บ แล้วต้องการที่จะรู้ว่าแบนเนอร์นั้นมีคนคลิกกี่ครั้ง ก่อนหน้านี้ใช้สคริปในการนับคลิก ซึ่งก็จะเป็นลิ้งค์ของเว็บเอง พอมีคนคลิกก็จะทำการนับก่อน แล้ว redirect ไปที่เว็บนั้น

ทำขอบรูปแบบแปลก ๆ โดยใช้ Action

Hardware (129)

Nokia ได้ร่วมมือ CE4A เปิดตัว เทคโนโลยี "Terminal Mode" ซึ่งเป็นโหมดที่จะผนวกสมาร์ทโฟนกับรถยนต์เข้าด้วยกัน
หนังสือพิมพ์ The New York Times มีบทความเจาะลึกเรื่องแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของซัมซุง ซึ่งแตกต่างจากแอปเปิลอย่างสิ้นเชิง เพราะในขณะที่แอปเปิลถือหลักว่า "ผู้ใช้ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร" ซัมซุงกลับศึกษาความต้องการของตลาดอย่างละเอียดยิบแล้วจึงนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
เมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเครื่องใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นความคิดที่มีเหตุผล เพราะปัจจุบันเครื่องมีราคาลดลง แต่กลับมีคุณสมบัติต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และตอนนี้ คุณสามารถซื้อรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง คล่องตัว พร้อมแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งรวมอยู่ในตัวเครื่องที่มีน้ำหนักเพียง 2-3 ปอนด์เท่านั้น แต่ช้าก่อน ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณควรพิจารณา นั่นคือ Tablet PC ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดสมบูรณ์แบบที่มีน้ำหนักเบาและมีขนาดเครื่องเท่ากับสมุดบันทึกขนาดเท่ากระดาษจดหมาย
บางทีรูปบนไอคอนบนเดสก์ท๊อปอาจดูแกะกะเกินไป หรืออย่างทำให้ดูเก๋ ๆ ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ในการซ่อนไอคอนบน Windows
Web กำลังจะตาย แต่ Internet ยั่งยืน

Human Resources (44)

เทคโนโลยีสารสนเทศ กับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื้อหาทางด้าน HRIT ตามความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และสะสมมาจากประสบการณ์ทำงานจริง ซึ่งได้มีโอกาสได้พบเจอวิธีปฏิบัติที่ดีจากบริษัทที่ทำงาน จากประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ และจากการได้เข้าไปเยี่ยมชมระบบงานจากสถานที่ต่างๆ ในขณะนี้ผมพบว่ามีเพื่อนร่วมวิชาชีพได้ฝากข้อความเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ด้าน HRIS ไว้ในเว็บบอร์ดหลายครั้งมาก แต่ยังขาดการตอบคำถามที่ชัดเจน โดยส่วนตัวแล้วผมเองเป็นนักบริหารงานบุคคลที่ชอบคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ความสำคัญของการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ ว่าแม้การบริหารงานเพื่อให้ความสนใจกับทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่สามารถทำให้องค์การอยู่รอด อยู่ได้นานก็คือ “มนุษย์ในองค์การ”

เนื่องจากปัจจุบันโลกเราได้กล่าวสู่ยุคแห่งสารสนเทศ ผู้บริหารองค์กรเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญ กับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารสนเทศทางการตลาด สารสนเทศทางการบัญชี และสารสนเทศทางการบริหารงานบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร ท่ามกลางสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินการใด ๆ ขององค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ตัวเรา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยหลักๆ
มนุษย์เราไม่สามารถผลิตสินค้และบริการทุกอย่างมาตอบสนองความต้องการของตนได้ จึเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า และเกิดตลาด ที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันหลายหลายองค์กรประสบปัญหาผลการปฏิบัติงานขององค์กรไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้ อันเนื่องมาจากการทำงานของทุกคนในองค์กรยังไม่ได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

IT Management & Trends (118)

เมนู “Video on Web” จะแสดงรายละเอียดการจัดการวีดีโอ
ธุรกิจขายของผ่านช่องทางออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะทุกวันนี้อินเตอร์เนตแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนไปแล้ว
Google ปัจจุบันมีการใช้งานกันเยอะมากบนสื่อออนไลน์อาจทำให้ถึงทางตันได้ ....
เบราว์เซอร์ตัวแรกที่คนจำนวนมากใช้งานคงหนีไม่พ้น Internet Explorer (IE) ที่ติดตั้งมากับวินโดวส์ทุกรุ่น และมีเวอร์ชั่นต่างกันไป เช่น ในตอนนี้ทุกคนที่ใช้ Windows 7 ก็จะมี IE8 ติดตั้งมาให้ด้วยตั้งแต่ทีแรก แต่ไมโครซอฟท์ก็พัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ๆ ให้อัพเกรดกันมาเรื่อยๆ โดยเวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ Windows 7 และ Windows Vista ก็คือ Internet Explorer 9 หรือ IE9 IE9 คือ เบราว์เซอร์ยุคใหม่เต็มรูปแบบ มันรองรับมาตรฐานยุคใหม่จำนวนมาก การทดสอบ ACID2 ของ IE9 นั้นได้ผลเต็มร้อย ความเร็วในการแสดงผลกราฟิก และการทำงานจาวาสคริปต์ก็ถูกปรับปรุงขึ้นอย่างมาก ไม่ใช่แค่ความเร็วในการใช้งาน แต่ไมโครซอฟท์ปรับปรุงความง่ายในการติดตั้งไปพร้อมกัน กระบวนการติดตั้งที่ง่ายขึ้น ถามคำถามน้อยลง และไม่ต้องติดตั้งอัพเดตต่างๆ ด้วยตัวเองทำให้การเข้าถึง IE9 ง่ายกว่ารุ่นก่อนๆ มาก ส่วนการเข้าเว็บที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ IE รุ่นก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะสามารถใช้โหมด Compatibility View หรือ "มุมมองที่เข้ากันได้" เพื่อบอกให้ IE9 ทำงานเหมือนรุ่นก่อนหน้าได้ด้วย ระบบติดต่อผู้ใช้อัพเกรดใหม่ทั้งหมด เริ่มจากหน้าจอเริ่มต้นแบบใหม่ ทำให้เราเข้าถึงเว็บที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว IE9 จะเรียงลำดับเว็บตามการใช้งานของเราขึ้นมาให้ทันทีที่เรากดเปิดแท็บใหม่ ส่วนคำแจ้งเตือนต่างๆ นั้นถูกเก็บรวบเข้าเป็น Notification Bar ที่ไม่รบกวนการใช้งานจนเกินไป และการค้นหาที่รวบเข้าเป็นกล่องค้นหาอันเดียวกับการพิมพ์ยูอาร์แอลของเว็บ ทำให้การใช้งานเป็นธรรมชาติมากขึ้น รวมไปถึงการทำแถบสีให้กับเว็บในกลุ่มเดียวกัน ทำให้เรามองชื่อแท็บและค้นหาแท็บที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว ความได้เปรียบของ IE ทั้งหมดคงเป็นการทำงานร่วมกับวินโดวส์ที่เข้าถึงได้ครบทุกฟีเจอร์ ทั้งการตรึงเว็บไว้ที่แถบงานของวินโดวส์ เมื่อตรึงไว้แล้วทุกครั้งที่เปิดเครื่องขึ้นมา ไอคอนสำหรับเว็บที่เราใช้านบ่อยก็จะพร้อมให้กดเพียงคลิกเดียวเพื่อเข้าเว็บ หรือการ Snap เพื่อดึงเว็บให้แสดงครึ่งหน้าจอแบ่งพื้นที่กับโปรแกรมหรือเว็บอื่นได้อย่างรวดเร็ว ในแง่ของความปลอดภัย IE9 ถูกออกแบบมาให้ช่วยระวังอันตรายให้กับผู้ใช้ เช่น สคริปต์ XSS ที่พบบ่อยแม้จะเป็นปัญหาของเว็บเองก็ตาม แต่ IE9 สามารถช่วยตรวจสอบและหยุดการทำงานสคริปต์เหล่านั้นได้ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ขึ้นอีกชั้น และตัวกรอง SmartScreen ก็ช่วยกลั่นกรองอีกชั้น โดยมันจะเตือนเมื่อเราเข้าเว็บที่กำลังพยายามปลอมเป็นเว็บอื่นๆ หรือที่เรียกว่า phishing ตลอดจนเตือนการดาวน์โหลดหากเรากำลังดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อันรตรายอยู่ ความเป็นส่วนตัวได้รับการปรับปรุงขึ้นมากในเวอร์ชั่นนี้ IE9 มีโหมดการใช้งานแบบ InPrivate ที่เบราว์เซอร์จะหยุดเก็บข้อมูลทุกอย่างระหว่างการใช้งาน เมื่อเราต้องการใช้งานเว็บที่ไม่ต้องการให้เหลือประวัติ หรือไม่มีการบันทึกการล็อกอิน ทำให้การใช้เบราว์เซอร์ร่วมกันปลอดภัยขึ้น มันยังเพิ่มเติมการตั้งค่าการติดตาม เพื่อห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการรายอื่นๆ นอกจากเว็บที่เรากำลังเข้าชม สามารถติดตามเราได้ ฟีเจอร์และการปรับปรุงทั้งหมด ทำให้ IE9 เป็นเบราว์เซอร์สมัยใหม่ รองรับมาตรฐานล่าสุด, ทำงานร่วมกับวินโดวส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ, รักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้อย่างดี, และปรับปรุงด้านความเร็วจากการทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ในเครื่องอย่างครบถ้วน ดาวน์โหลด IE เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับวินโดวส์ของคุณได้วันนี้
เมื่อคืนที่ผ่านมานี้แอปเปิลได้ประกาศว่าบริษัทได้ตัดสินใจจะคืนเงินสดที่แอปเปิลมีอยู่ในมือเป็นจำนวนมาก (เกินไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยการประกาศคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มาตามจดหมายที่ Greenlight Capital

Mobile Development (5)

Smart Phone หมายถึงโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมของ PDA เข้าไป ทำให้สามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น รับส่งอีเมล์ มีปฏิทิน จัดทำตารางนัดหมาย และ contact เป็นต้น เรียกได้ว่า Smart Phone เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดย่อมเลยทีเดียว
อันที่จริงประโยชน์ของ SMS มีมากมายเหลือเกิน แล้วแต่จะมีใครคิดค้นและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว มีการใช้ SMS เป็น ๔ รูปแบบหลักดังนี้
การพัฒนาโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Web หรือ จะเป็น Application ต่าง ๆ ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ User Interface โดยที่ ทาง Titanium Studio เองนั้น ไม่ได้เตรียมเครื่องมือสำหรับการสร้าง UI ในลักษณะของ Visual มาให้จังทำให้เราต้องทำการสร้าง UI ขึ้นเองด้วยการ Coding ดังนั้น ในบทความต่อจากนี้จะเป็นการเริ่มต้นการสร้าง UI จากพื้นฐานทีสุดนั้นก็คือ Window Window Window คือส่วนเป็น Container หลักในการสร้าง Application ต่าง ๆ โดยเราสามารถที่จะ ทำการสร้าง Window ด้วยคำสั่ง Titanium.UI.createWindow โดยที่เราสามารถจะระบุทั้งความกว้างความสูง และ Title ได้
เขียนโปรแกรม ให้ iOS กับ Android ???? ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า การเขียนโปรแกรมใด ๆ เพื่อที่จะให้สามารถทำงานได้บน โทรศัพท์มือถือระบบปฎิบัติการนั้น ๆ ต้องเริ่มจากการที่เราต้องเรียนรู้ภาษาที่ใช้ สำหรับสร้างมันขึ้นมา
WAP (Wireless Application Protocal) WAP ย่อมาจาก Wireless Application Protocol เป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายเป็นโปรโตคอล(Protocol) ที่พัฒนาขึ้นจากผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในปี ค.ศ. 1977 ได้แก่ Ericcson, Nokia, Motorola เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไร้สาย สามารถติดต่อเข้าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้จากทุกที โดยใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า WAP Browser และฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายจะต้องมี WAP Gateway ไว้รองรับการใช้งานหรือให้บริการ

Networking & Infrastructure (165)

หนึ่งในคุณสมบัติที่ไม่ปลอดภัยของ Windows เพราะว่ามันเป็นวิธีที่จะสามารถรันไฟล์บนอุปกรณ์ที่สามารถนำข้อมูลเข้าได้อัตโนมัติ
การชมวิดีโอออนไลน์ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ทุกวันแล้ว เนื่องจากทุกสิ่งอย่างสามารถหาหาได้บน YouTube ทั้งวิดีโอด้านความบันเทิง และอื่นๆ รวมถึงสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราก็เริ่มจะไม่เป็นอุปสรรคของการชมวิดีโอออนไลน์หรือบนยูทูปอีกต่อไป
ระบบไอทีในปัจจุบันที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร ตั้งแต่งานระดับบุคคลไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ ทำให้งานไอทีเริ่มถูกมองเป็นระบบที่ใช้ลดต้นทุนและเพิ่มกำไรมากกว่าเป็นเพียงค่าใช้จ่ายธรรมดาเหมือนอย่างในอดีต
ถ้าคุณเป็นคนนึงที่มีสิทธิที่จะได้ทดลองใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของ Apple เพราะแทนที่คุณจะต้องไปลงทุนซื้อเครื่องรุ่นใหม่ๆ เพื่อที่อยากจะลองเล่นระบบปฏิบัติการตัวใหม่เท่านั้นหรือ ซึ่งที่บ้าน หรือบริษัทของคุณก็มีเครื่อง Macintosh ใช่อยู่แล้ว และที่สำคัญ Applications หลายๆ ตัวก็ยังไม่สนับสนุน 100% บนระบบปฏิบัติการตัวใหม่นี้เลย โดยเฉพาะระบบภาษาไทย ที่ยังคงต้องรอความหวังจากทางทีมงาน Apple แห่งประเทศไทยอยู่ แม้ในปัจจุบันทาง Apple Thailand จะประกาศ TLT ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการตัวใหม่นี้แล้วก็ตาม แต่นั้นก็เป็นเพียงแค่เวอร์ชั่น ตัวอย่าง (Beta) เท่านั้น และเท่าที่ทีมงานได้สอบถามมานั้น TLT เวอร์ชั่นใหม่นี้จะทำงานได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณลง Applictions ที่เป็นตัว เนทีฟ (Native) เท่านั้น และถ้าเราพูดถึงตัวที่เป็น Carbon จะไม่สนับสนุนกับ Keybord Layout ก็เท่ากับว่าคุณไม่สามารถ Switch Keyboard ได้ (คือไม่สามารถเปลี่ยนธงชาติมากเป็นธงชาติไทยได้นั้นเอง) เราจึงอยากเสนอวิธีการซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับคุณ ให้ได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS X ที่มี Aqua เป็นหน้าตาที่สวยงาม และ Dock ที่เป็น Interface
ในการเล่นอินเตอร์เน็ตแต่ละครั้ง ท่านรู้ไหมว่าอาจจะมีไวรัสบางตัวเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์ของท่านได้

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


Pie Chart ประเภทองค์ความรู้ทางด้าน IT

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประเภทข้อมูลตามสี

Communications
Data Management & Analysis
Development & Integration
Enterprise Back Office
Graphics
Hardware
Human Resources
IT Management & Trends
Networking & Infrastructure

เข้าสู่ระบบจัดการองค์ความรู้