อัพเดทความเคลื่อนไหวล่าสุด สำหรับ ชาว IT for SME

ก า ร ทำ Sc a n d i s k ใ ห้ ร ว ด เ ร็ ว ทั น ใ จ
เขียนเมื่อ4 ปีที่แล้วอ่าน3540
ม า รู้ จั ก F i r e w a l l ส่ ว น ตั ว กั น เ ถ อ ะ
เขียนเมื่อ4 ปีที่แล้วอ่าน3402
เคล็ดลับและไม่ลับที่ดีใน Windows 7
เขียนเมื่อ4 ปีที่แล้วอ่าน3356
เปิดใช้งานคอมฯ ความเร็วสูงด้วย ReadyBoost
เขียนเมื่อ4 ปีที่แล้วอ่าน3001
NTLDR is missing
เขียนเมื่อ4 ปีที่แล้วอ่าน2948
กู้คืน / สำรอง บุ๊คมาร์คของ Firefox
เขียนเมื่อ4 ปีที่แล้วอ่าน2903
อันตรายจากการใช้ Copy+Paste
เขียนเมื่อ4 ปีที่แล้วอ่าน3386

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
เขียนเมื่อ7 ปีที่แล้ว อ่าน 26297
ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Raster และ Vector
เขียนเมื่อ7 ปีที่แล้ว อ่าน 26113
AutoCAD คืออะไร
เขียนเมื่อ8 ปีที่แล้ว อ่าน 19578
vector graphics
เขียนเมื่อ7 ปีที่แล้ว อ่าน 18954
การเคลียร์ข้อมูลตัวเครื่อง Blackberry
เขียนเมื่อ7 ปีที่แล้ว อ่าน2262
การเลือกใช้งาน MODEM
เขียนเมื่อ7 ปีที่แล้ว อ่าน1774
ความรู้เบื้องต้น Web Design
เขียนเมื่อ7 ปีที่แล้ว อ่าน2958

การแบ่งปันบน Facebook

แสดงการแบ่งปันกิจกรรมต่าง ๆ บน facebook

องค์ความรู้ด้าน IT ที่แบ่งแยกย่อยตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ข่าวสาร จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการในโครงการ ECIT รุ่นที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall
โครงการ e-Supply Chain ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557
ECIT KICK OFF DAY 2014
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.30 น. ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรม สวิสโอเต็ล เลจ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) ประจำปี 2557
2014-08-21
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการในโครงการ ECIT รุ่นที่ 6
2014-05-26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

ฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการ ECIT รุ่นที่ 5 และ Business Matching
2014-05-20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

โครงการ e-Supply Chain ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557

องค์ความรู้ด้าน IT

แบ่งแยกตามประเภทองค์ความรู้

Communications (129)

เห็นมีหลาย ๆ ท่านถามกันมามากเหลือเกินว่าทำกันอย่าง จากที่ผมได้ทดลองหลาย ๆ โปรแกรมมีโปรแกรมนี้ดีที่สุด แต่ก็ใช่ว่าเวลาแปลงแล้วจะเหมือนกับ Word 100 % ส่วนมากจะมีปัญหาพวกสระจะไม่แสดง สำหรับภาษาไทย ส่วนภาษาอังกฤษ ผมว่าแปลงได้ดีมาก ๆ เลยได้เกือบ 100 %
เราสามารถนำ VPN มาประยุกต์ใช้กับแอพลิเคชันต่างๆได้อย่างมากมาย จะขอยกตัวอย่างที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายดังนี้
ในที่สุดไมโครซอฟท์ก็ทำให้วินโดวส์สามารถตั้งค่าระบบเครือข่ายภายในบ้านได้ในขั้นตอนแบบง่ายๆ .. และนี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ
Frame Relay เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในงานเครือข่ายที่มีการกล่าวถึงบ่อยครั้ง จากลักษณะการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ส่งข้อมูลได้ด้วยอัตราสูง ส่วนการตรวจสอบความผิดพลาดเป็นหน้าที่ของอุปกรณ์ปลายทางอย่างเราเตอร์
เฟรมรีเลย์ ( Frame Relay ) เป็นบริการทางเครือข่ายชนิดหนึ่ง สำหรับเชื่อมต่อ LAN หรือเครือข่ายมากกว่า 2 เครือข่ายขึ้นไป ที่อยู่ห่างกัน โดยพัฒนามาจากเทคโนโลยี X.25 เป็นเครือข่ายระบบดิจิทัลที่มีอัตราความผิดพลาดของข้อมูลต่ำ มีระบบตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลที่ปลายทาง ส่งข้อมูลได้เร็ว ประหยัดเวลา ลักษณะการส่งข้อมูลดีกว่า Leased Line เนื่องจากเป็นแบบ packet switching คือไม่มีการจองวงจรสื่อสารไว้ส่วนตัว ข้อมูลแต่ละคนจะถูกแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ เรียกว่า packet และส่งเข้าไปในเครือข่าย เพื่อส่งต่อไปยังปลายทาง ทำให้เครือข่ายเป็นเครือข่ายรวม ใช้เครือข่ายได้อย่างคุ้มค่า

Data Management & Analysis (126)

แม้ว่าญี่ปุ่นมีเฟอร์นิเจอร์แบบดั้งเดิมที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น เสื่อ Tatami โต๊ะ Kotatsu แต่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กันส่วนใหญ่ เป็นเฟอร์นิเจอร์แนวตะวันตกที่เป็น legged furniture ไม่ว่าจะเป็น ชุดโต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ที่นอน โต้ะ เก้าอี้ โซฟา แต่มีการออกแบบ รูปทรง และ ขนาดที่เหมาะกับพื้นที่ใช้สอยของบ้าน และสำนักงานที่มีขนาดเล็ก แคบกว่าประเทศอื่นทั่วไป
เริ่มต้นให้ท่านติดตั้งโปรแกรม Client32 ลงที่บน Windows 95,98,ME (ถ้าไม่มี สามารถหาดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก www.novell.com) และเมื่อท่านติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ในช่อง Login ให้พิมพ์คำว่า " admin "
อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ เพราะอาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ได้ ถ้าอาหารดีได้มาตรฐานและปลอดภัยเมื่อ บริโภคเข้าไปร่างกายมนุษย์จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากอาหารนั้น แต่ถ้าอาหารไม่ดี ไม่ปลอดภัยก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ได้ หนทางหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มมาตรฐานของอาหารและเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการผลิตอาหาร นั่นคือ การนำเอาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ-ผลิต หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) มาใช้ในการผลิตอาหาร ซึ่งนับว่าเป็นการยกระดับมาตร ฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น และผลสุดท้ายจะตกอยู่กับผู้บริโภค เพราะจะทำให้ ผู้บริโภคได้บริโภค อาหารที่มีคุณค่า สมประโยชน์ และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

Development & Integration (73)

การจัดการกับแฟ้มข้อมูล เป็นงานที่ต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ 3 ขั้นตอน คือ การเปิดแฟ้มเพื่อนำข้อมูลเข้า การประมวลผลข้อมูล และการนำผลการประมวลผลไปใช้ประโยชน์ ซึ่งขั้นตอนการประมวลผลเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดในทุกระบบ
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บทความนี้เราจะมาทำเทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script ซึ่งเราจะนำไปประยุกต์ในเว็บ Gallery ของเราเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นำรูปภาพของเราไปได้
เรียนรู้ Aloha Editor : HTML5 Editorกันไหม
ยูเอ็มแอล (UML = Unified Modeling Language) คือ โมเดลมาตรฐานที่ใช้สำหรับออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาษาเน้นการแสดงการทำงานของระบบผ่านไดอะแกรมหลายแบบ จึงแสดงระบบงานได้ในหลายระดับอย่างครอบคลุม

Enterprise Back Office (106)

ปัญหาทีพบบ่อยในงานขาย
การบริหาร Lead ด้วยSoftware CRM (3)
e-Supply Chain เป็นกระแสธุรกิจแบบ e-Business ที่บริษัทหรือองค์กร รวมทั้งคู่ค้าที่มาทำธุรกิจร่วมกัน มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน ที่จะนำไปสู่ทีมที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน
เกริ่นนำเรื่อง Software CRM
ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ หากเราไม่มีการจัดการและการบริหารที่ดี

Graphics (90)

งานกราฟิกได้เข้ามาที่บทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก รอบตัวเราเต็มไปด้วยงานกราฟิก ทั้งแผ่นป้ายโฆษณา ฉลากผลิตภัณฑ์ การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์ ยิ่งทำให้งานกราฟิกมีความสมจริง น่าสนใจ และใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น
สร้างตัวหนังสือแตกๆ ด้วย Photoshop
มารู้จักกับ 3D Mark กันเถอะ
เริ่มกันเลยครับ ให้รันโปรแกรม 3D Studio MAX เอาไว้เลยครับ ...
ออโตเดสก์, อิงค์ (NASDAQ: ADSK) ผู้นำระดับโลกด้านคลาวด์เบสด้านการออกแบบและเอ็นจิเนียร์ซอฟต์แวร์ เปิดเผยตัวอย่างของ Autodesk Fusion 360 ครั้งแรกของโลกที่นำเสนอโมเดล ครอบคลุมคลาวด์เบส 3 มิติที่มหาวิทยาลัยออโตเดสก์

Hardware (129)

สำหรับฮาร์ดดิสก์โน๊ตบุ๊คนั้น ก็ไม่มีความแตกต่างกับฮาร์ดดิสก์แบบของ PC กันแต่อย่างใดมากนัก? เท่าที่เห็นๆ ก็คงจะเป็นขนาดที่ฮาร์ดดิสก์ของโน๊ตบุ๊คมีขนาดเล็กกว่า
Blackbox ได้จับมือกับ AIP ในสิงคโปร์ทำการสำรวจเทรนด์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในแถบเอเชียในปี 2012
ข้อดี และข้อเสีย ของ Notebook แต่ละยี่ห้อ และความรู้ล้วนๆ
"การป้องกัน ย่อมดีกว่าการแก้ไข” จริงหรือเปล่าครับ! วิธีง่ายๆ ในการช่วยทำให้อายุของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีอายุที่ยาวนานขึ้น
ขอแนะนำโน้ตบุ๊ครุ่นใหม่ล่าสุดจาก บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ Toshiba Satellite E200 ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีดีไซน์โฉบเฉี่ยวล้ำยุค วัสดุพื้นผิวแวววาวสีน้ำเงิน คีย์บอร์ดเรืองแสงสุดเก๋ และปุ่มแบบสัมผัสให้ ใช้งานในที่มืดได้อย่างง่ายดาย ขนาดหน้าจอ 14 นิ้ว มาพร้อมกับหน่วยประมวลผลขั้นสูง Intel Core TM Processor รองรับระบบปฏิบัติการ Windows7 ตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Human Resources (44)

ตอนนี้ใกล้จบปีการศึกษาแล้ว เลยมีน้อง ๆ นักศึกษาเขียนเข้ามาถาม และเล่าให้ฟังว่าเขาได้เริ่มลองหางานที่สนใจในหน้าหนังสือพิมพ์แล้ว แต่บริษัทที่ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนมากต้องการคนที่มีประสบการณ์ทั้งนั้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื้อหาทางด้าน HRIT ตามความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และสะสมมาจากประสบการณ์ทำงานจริง ซึ่งได้มีโอกาสได้พบเจอวิธีปฏิบัติที่ดีจากบริษัทที่ทำงาน จากประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ และจากการได้เข้าไปเยี่ยมชมระบบงานจากสถานที่ต่างๆ ในขณะนี้ผมพบว่ามีเพื่อนร่วมวิชาชีพได้ฝากข้อความเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ด้าน HRIS ไว้ในเว็บบอร์ดหลายครั้งมาก แต่ยังขาดการตอบคำถามที่ชัดเจน โดยส่วนตัวแล้วผมเองเป็นนักบริหารงานบุคคลที่ชอบคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีราคาลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้จำนวนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มขึ้นทุกวัน และได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็น ต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่ อินเทอร์เน็ต การประชุมวิดีโอทางไกล ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ เป็นต้น
ดุลการชำระเงิน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Balance of Payments คือ บัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อดูการไหลเข้าและออกของเงินตราต่างประเทศ จากการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Appointment Scheduler เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการตารางเวลา การรนัดหมายและอื่นๆ

IT Management & Trends (118)

BlueStacks ซอฟต์แวร์สำหรับรันแอพแอนดรอยด์บนวินโดวส์และแมค ออกอัพเดตตัว App Player ใหม่ให้ทำงานบน Windows 8 รวมถึงแท็บเล็ตอย่าง Surface Pro ได้แล้ว
แต่มีจำนวนเงินที่ยุติธรรมของความกังวลว่าหน้าของลักษณะที่รู้จักกันอื่น ๆ -- การออกห่างของเขาแนวดื้อรั้นและความเป็นพี่น้องกันเพื่อติดตามความคิดที่แปลกประหลาด -- อาจนำ บริษัท หลงผิด Page ใช้เวลามากกว่าเป็นซีอีโอในวันจันทร์ที่เป็นคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสารควบคุมการเจริญเติบโตคุกคามรุนแรงของ Google
ผู้อ่าน Blognone ส่วนมากคงใช้ธนาคารผ่านออนไลน์เป็นหลักมากกว่าการถือสมุดบัญชีไปยังธนาคารกันเป็นปกติ แต่สำหรับ ME by TMB เป็น Electronic Banking ที่พิเศษกว่าบริการอื่นๆ ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ เพราะความคิดที่จะให้จัดการบัญชีอยู่บนระบบออนไลน์ทั้งหมด ลดต้นทุนที่ไม่ได้ประโยชน์โดยตรงต่อลูกค้า อย่างการตั้งสาขา และจำนวนพนักงานให้บริการ ทำให้สามารถนำต้นทุนเหล่านั้นมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยต่อลูกค้าโดยตรง
ช่วงนี้กระแสข่าวของ Windows 8 ที่เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้ว ได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากของ Windows 8 ที่มีรูปแบบแปลกใหม่กว่าวินโดวส์ที่ผ่านมาแล้ว สำหรับวันนี้จะมากล่าวถึงสิ่งใหม่และดีที่คุณจะได้พบเห็นใน Windows 8
ในยุคเศรษฐกิจถดถอยเช่นปัจจุบัน นโยบายของภาครัฐ เรื่องหนึ่งคือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ขนาดกลางและเล็กหรือที่ เรียกกันว่า SME สามารถทำการแข่งขันและทำการค้าได้เพิ่มขึ้น โดยมีมาตรการ สนับสนุนต่างๆ จากหลายๆกระทรวงทบวง กรม หนึ่งในนั้นคือเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ช่วย ในการประกอบการค้า เทคโนโลยีสารสนเทศในที่นี้คงหนีไม่พ้นเรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบที่ เกี่ยวข้อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลหมายมั่นจะให้ SME สามารถ เข้าไปใช้งานได้เพื่อเพิ่มโอกาสต่างๆให้มากขึ้น

Mobile Development (5)

เขียนโปรแกรม ให้ iOS กับ Android ???? ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า การเขียนโปรแกรมใด ๆ เพื่อที่จะให้สามารถทำงานได้บน โทรศัพท์มือถือระบบปฎิบัติการนั้น ๆ ต้องเริ่มจากการที่เราต้องเรียนรู้ภาษาที่ใช้ สำหรับสร้างมันขึ้นมา
อันที่จริงประโยชน์ของ SMS มีมากมายเหลือเกิน แล้วแต่จะมีใครคิดค้นและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว มีการใช้ SMS เป็น ๔ รูปแบบหลักดังนี้
การพัฒนาโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Web หรือ จะเป็น Application ต่าง ๆ ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ User Interface โดยที่ ทาง Titanium Studio เองนั้น ไม่ได้เตรียมเครื่องมือสำหรับการสร้าง UI ในลักษณะของ Visual มาให้จังทำให้เราต้องทำการสร้าง UI ขึ้นเองด้วยการ Coding ดังนั้น ในบทความต่อจากนี้จะเป็นการเริ่มต้นการสร้าง UI จากพื้นฐานทีสุดนั้นก็คือ Window Window Window คือส่วนเป็น Container หลักในการสร้าง Application ต่าง ๆ โดยเราสามารถที่จะ ทำการสร้าง Window ด้วยคำสั่ง Titanium.UI.createWindow โดยที่เราสามารถจะระบุทั้งความกว้างความสูง และ Title ได้
WAP (Wireless Application Protocal) WAP ย่อมาจาก Wireless Application Protocol เป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายเป็นโปรโตคอล(Protocol) ที่พัฒนาขึ้นจากผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในปี ค.ศ. 1977 ได้แก่ Ericcson, Nokia, Motorola เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไร้สาย สามารถติดต่อเข้าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้จากทุกที โดยใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า WAP Browser และฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายจะต้องมี WAP Gateway ไว้รองรับการใช้งานหรือให้บริการ
Smart Phone หมายถึงโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมของ PDA เข้าไป ทำให้สามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น รับส่งอีเมล์ มีปฏิทิน จัดทำตารางนัดหมาย และ contact เป็นต้น เรียกได้ว่า Smart Phone เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดย่อมเลยทีเดียว

Networking & Infrastructure (165)

ถ้าคุณเป็นคนนึงที่มีสิทธิที่จะได้ทดลองใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของ Apple เพราะแทนที่คุณจะต้องไปลงทุนซื้อเครื่องรุ่นใหม่ๆ เพื่อที่อยากจะลองเล่นระบบปฏิบัติการตัวใหม่เท่านั้นหรือ ซึ่งที่บ้าน หรือบริษัทของคุณก็มีเครื่อง Macintosh ใช่อยู่แล้ว และที่สำคัญ Applications หลายๆ ตัวก็ยังไม่สนับสนุน 100% บนระบบปฏิบัติการตัวใหม่นี้เลย โดยเฉพาะระบบภาษาไทย ที่ยังคงต้องรอความหวังจากทางทีมงาน Apple แห่งประเทศไทยอยู่ แม้ในปัจจุบันทาง Apple Thailand จะประกาศ TLT ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการตัวใหม่นี้แล้วก็ตาม แต่นั้นก็เป็นเพียงแค่เวอร์ชั่น ตัวอย่าง (Beta) เท่านั้น และเท่าที่ทีมงานได้สอบถามมานั้น TLT เวอร์ชั่นใหม่นี้จะทำงานได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณลง Applictions ที่เป็นตัว เนทีฟ (Native) เท่านั้น และถ้าเราพูดถึงตัวที่เป็น Carbon จะไม่สนับสนุนกับ Keybord Layout ก็เท่ากับว่าคุณไม่สามารถ Switch Keyboard ได้ (คือไม่สามารถเปลี่ยนธงชาติมากเป็นธงชาติไทยได้นั้นเอง) เราจึงอยากเสนอวิธีการซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับคุณ ให้ได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS X ที่มี Aqua เป็นหน้าตาที่สวยงาม และ Dock ที่เป็น Interface
หลายๆครั้งที่ได้ยินว่า Linux แต่รู้หรือป่าวว่ามันคืออะไร
การที่มีไวรัสเพิ่มอย่างรวดเร็วซึ่ง ไวรัสเหล่านี้ได้ทำการติดต่อจากพีซีไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้แนบมากับอีเมล์ ควรรู้จักไฟล์ต่าง ๆ ที่อาจมีไวรัสแนบมาด้วย
ประเดิมทันที หลังปีใหม่ 2013 ไม่นาน บริษัท Canonical ผู้ผลิตระบบปฏิบัติการ Linux ยอดนิยม อย่าง ubuntu ประกาศเผยโฉมโปรเจคครั้งสำคัญอีกครั้งและคาดว่า หากได้เห็นของจริง จะเป็นระบบปฏิบัติการที่น่าจับตามองมาก
Windows 7 ของแท้ที่เราซื้อมา ใช้งานไปเรื่อย ๆ มันดันตรวจอีกครั้งกลายเป็นละเมิดลิขสิทธิ์ ซะงั้น มาดูทางแก้ไขกันครับ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


Pie Chart ประเภทองค์ความรู้ทางด้าน IT

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประเภทข้อมูลตามสี

Communications
Data Management & Analysis
Development & Integration
Enterprise Back Office
Graphics
Hardware
Human Resources
IT Management & Trends
Networking & Infrastructure

เข้าสู่ระบบจัดการองค์ความรู้